Tra cứu thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Đây là trang tra cứu thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh
thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn

App tra cứu thông tin quy hoạch TP HCM trên ứng dụng Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.vlab.ttqhhcm 

App tra cứu thông tin quy hoạch TP HCM trên ứng dụng IOS
https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.vlab.ttqhhcm 

Đăng ký kênh Youtube bên mình để theo dõi nhà giá rẻ thường xuyên
https://www.youtube.com/channel/UCQiuf_p8WKUrTJBMlJOzZRA?sub_confirmation=1


Comments